Onkoloogia

Olulised märksõnad veterinaaronkoloogias.

1.Kasvaja liigi määramine.

Kõige täpsema kirjelduse saame koeproovi uuringuga. Sageli õnnestub see alles pärast kassvaja täielikku kirurgilist eemaldamist. Võimalik on võtta kasvajast eelnevalt koeproov peene nõelaga.

2.Kasvaja staadiumi määramine.

Ülioluline samm ravi planeerimisel, mis sageli unustatkse või ei pöörata suurt tähelepanu. Miks? Sellepärast, et see on mahukas ja hõlmab kõiki organsüsteeme ning on sellest lähtuvalt ka kulukas.

Hõlmab see etapp endas vereanalüüse, röntgen- ja ultraheliuuringuid, uriinianalüüse, vajadusel täiendavaid kompuuter või magnetuuringuid.

Miks on vaja määrata kasvaja staadium? Sellepärast, et oleks selge, kas kasvaja on lokaalne ja kindlapiiriline või on andnud edasi siirdeid teistesse organsüsteemidesse. Siirete puhul on ravi agressiivsem ja sageli ei ole nii tulemuslik.

3.Kasvajavastane ravi.

Ravi võib jagada kaheks: kirurgiline ja mittekirurgiline.

Kirurgilise ravi käigus eemaldatakse nii kasvaja kui ka reaktiivsed lümfisõlmed. Oluliseks märksõnaks kasvajate puhul on lõikejoonte puhtus ja seepärast lõigatakse teatud varuga.

Mittekirurgiline ravi hõlmab endas nii füüsikaliste (radiatsioon) kui ka keemiliste vahendite kasutamist. Radiatsioonravi võimalus lemmikloomadel hetkel Eestis puudub.

Küll aga pakub ja teostab Pärnu Väikeloomakliinik kasvajatevastast keemiaravi.

Keemiaravi jaguneb omakorda väga mitmeti ja sõltub kasvaja liigist ja staadiumist. Võib kasutada ühe- või mitmepreparaadilist keemiarvi, võib kasutada suukaudset või intravenoosset keemiaravi ja võib kasutada kombinatsiooni kõigist eelpoolöeldust.

Üldjoontes taluvad koerad keemiaravi väga hästi ja tavapäraselt teostame intervallravi 3-nädalaste tsüklitena.

 

KOKKUVÕTE.

Esmapilgul hirmsana näiva diagnoosi puhul ei tasu diagnoosi ja võimalikku ravi eitada ega karta. Paljud kasvajad on õigeaegse ja asjatundliku raviga täielikult ravitavad.

Ja ravile halvasti alluvaid püüame käsitleda kui kroonilisi haigusi, mille kulgu ja arengut on võimalik hoida kontrolli all.